دوشنبه 17 بهمن 1401 شمسی /2/6/2023 5:32:02 AM
درباه ما

پایگاه خبری «اقتصادنامه ایرانیان» دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات بوده که برای اصلاح سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و رفتار سیاستگذاران در اقتصاد ایران متولد شده است. این پایگاه خبری در نظر دارد تا با روایت آنچه که در اقتصاد کشور می گذرد، تصمیم گیران را برای گرفتن بهترین تصمیم ها یاری کند.

 

رئیس شورای سیاستگذاری: بهاره مهاجری 

صاحب امتیاز: جلال رزاقی 

تحریریه: نیکو نورعلیزاده، مریم لطفی 

مدیر بازرگانی و روابط عمومی: زهرا بهداد 

مدیر فنی: جواد رزاقی 

مدیر هنری: رامین براتی

عکاس و گرافیست: مهتاب بیگی